به گزارش افکارنیوز،

رسانه‌ها در انگلیس بدون اشاره به علت انصراف هاموند، او را جزو حدود ۵۲ نماینده کنونی مجلس عوام انگلیس دانستند که به حضور در رقابت‌های انتخاباتی این دوره تمایلی ندارد.

اخبار بین الملل- هاموند از جمله منتقدان اصلی رویکرد بوریس جانسون در خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا بود و به خروج نرم از این اتحادیه اعتقاد داشت.

پیش از این امبر راد، وزیر نیرو و نیز وزیر کشور سابق و وزیر کار پیشین از حضور در رقابت‌های انتخاباتی انصراف داد. برگزیت علاوه بر شکاف در جامعه انگلیس، درون حزب حاکم نیز که از ۹ سال پیش تاکنون قدرت را در این کشور در دست دارد انشقاق ایجاد کرده است.

فلیپ هاموند زمان دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بود که به عنوان نماینده انگلیس در مذاکرات برجام حضور داشت.

گذشت حدود سه و نیم سال از همه پرسی برگزیت و ناکامی دولت و مجلس انگلیس در دست یابی به توافقی برای چگونگی خروج از اتحادیه اروپا و اجرای برگزیت، موجب شد رهبران احزاب به برگزاری انتخابات زودهنگام تن دهند تا بلکه ترکیب جدید مجلس بتواند قفل برگزیت را در این کشور باز و انگلیس را از بن بست رها کند.