به گزارش افکارنیوز،

محمد الحلبوسی در نشست روز شنبه پارلمان عراق گفت ابتکار ملی را آغاز خواهیم کرد که بر اساس قوای سه گانه و دانشگاهیان و مراجع دینی و طیف اجتماعی در کنار هم برای حل مشکلات عمل خواهند کرد و سازمان ملل هم در آن مشارکت می‌کند و این ابتکار بر اساس جدول زمان بندی و فعالیت جدی به پیش خواهد رفت.

اخبار بین الملل- حلبوسی همچنین گفت ما با استفاده از خشونت بی‌رویه علیه تظاهرات کنندگان مخالف هستیم.

رئیس پارلمان عراق همچنین از دولت خواست سریعا بودجه سال ۲۰۲۰ را تقدیم پارلمان کند.

جلسه بعدی پارلمان عراق،  دوشنبه آتی برگزار می‌شود.