به گزارش افکارنیوز،

فرماندهی سایبری آمریکا و ارتش رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه تمرین مشترک سالانه دفاع سایبری خود را برگزار کردند.

اخبار بین‌الملل- این چهارمین سال است که تمرین مشترک سالانه دفاع سایبری میان نظامیان آمریکایی و رژیم صهیونیستی برگزاری می‌شود و تمرین امسال در خاک آمریکا برگزار شد.

در رزمایش امسال حمایت عملیاتی از روندها در برابر چالش‌های سایبری مشترک و همچنین حفاظت از آزادی عملیاتی و برتری در عرصه سایبری تمرین شد.

این تمرین بخشی از آموزش‌ها میان اداره دفاع سایبری رژیم صهیونیستی و فرماندهی آمریکا و مشارکت در دفاع سایبری میان دو دولت است.