به گزارش افکارنیوز،

عمران خان در این پیام خاطر نشان کرد، دولت مدینه که از سوی حضرت محمد تشکیل شده بود، سرمشقی برای همه مردم است زیرا برای کل بشریت است و صرفا معطوف به بهبود زندگی مسلمانان نیست.

اخبار بین‌الملل- وی افزود،‌ اصول متعالی که دولت های همگانی امروز پیگیری و دنبال می کنند،‌ پیشتر، در عصر تاریکی و جامعه ای رو به قهقرا، با تشکیل دولت مدینه توسط حضرت محمد به اجرا درآمده بود. اصحاب پیامبر اسلام در دوران تصدی شان که فصل طلایی تاریخ جهان است، از طریق تضمین عدالت و تساوی به غنای این مفهوم افزودند.

نخست وزیر پاکستان گفت، پیامبر اسلام هیچگاه دروغ نگفت و در امانت خیانت نکرد. در زمانی که برای هیچ کس حتی قابل تصور نبود، حضرت محمد نه تنها قوانین سایر مذاهب را قبول داشت بلکه از آنها پشتیبانی می کرد. ایشان از طریق دولتداری خوب خود، دولت همگانی را ایجاد کرد که حقوقی برابر برای همه و آزادی مذهبی را برای همه شهروندان تضمین می کرد.

عمران خان تاکید کرد، این اصول طلایی دولت مدینه در هیچ یک از دولت های آن عصر وجود نداشت.

امروز(یکشنبه) 12 ربیع الاول ولادت حضرت محمد به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت است.