به گزارش افکارنیوز،

نمایندگان پارلمان تونس راشد الغنوشی، رئیس حزب النهضه را به عنوان رئیس خود انتخاب کردند.

اخبار بین الملل- پس از شمارش آرا در مجلس نمایندگان تونس، راشد الغنوشی با کسب ۱۲۳ رأی به ریاست این پارلمان منصوب شد.

غازی الشواشی، مروان فلفال و عبیر موسی دیگر نامزد‌های ریاست پارلمان تونس هر کدام به نرتیب حائز ۴۵، ۱۸ و ۲۱ رأی شدند و ۱۰ رأی سفید نیز از صندوق خارج شد.