به گزارش افکارنیوز،

تحصن کنندگان لبنانی در میدان العلم در صور، با سر دادن شعارهایی مداخله آمریکا در امور داخلی کشورشان را محکوم کردند.

اخبار بین‌الملل- آنها هم چنین شعارهایی علیه فشارهای اقتصادی آمریکا علیه لبنان سر دادند.

معترضان لبنانی اعلام کردند که آمریکا و به ویژه سفیر این کشور در بیروت و هم چنین رژیم صهیونیستی حق مداخله در امور داخلی لبنان را ندارند.

آنها حمایت خود را از مقاومت لبنان در برابر دشمن صهیونیستی اعلام کردند.

پیش از این نیز معترضان لبنانی پرچم های آمریکا و رژیم صهیونیستی را در صیدا به آتش کشیده بودند.