ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن در سخنانی در نشست فوق العاده وزیران خارجه اتحادیه عرب ، اقدامات و تصمیمات آمریکایی ها را عامل تهدید امنیت و صلح بین المللی دانست.

اخبار بین الملل - وی افزود: تصمیمات هدفمند اسرائیل درباره شهرک سازی و محاصره مدارس و مزارع و ویرانی منازل به صلح منجر نمی شود و راهکار دو دولتی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و به رسمیت شناختن حق ملت فلسطین محقق کننده صلح است.

الصفدی در ادامه بیان کرد: اسرائیل امنیت منطقه را تهدید می کند و جامعه بین المللی را به چالش می کشد و این نیازمند موضع جامعه بین المللی برای توقف این تهدید است. اسرائیل تاوان نادیده انگاشتن جامعه بین المللی و قوانین بین المللی را خواهد پرداخت.

وزیر خارجه اردن از حمایت کشورش از حقوق ملت فلسطین و صلحی که ضامن زندگی آزادانه ملت فلسطین در اراضی خودش باشد، خبر داد.