مشاور منتسب به ، «بن نایف»، ولیعهد برکنار شده عربستان سعودی، در صفحه توئیتر خود نوشت: « ملک سلمان »، پادشاه عربستان و پسر او (محمد بن سلمان) از همه خطوط قرمزی که حافظ جایگاه عربستان در خارج و آل سعود در داخل بود، عبور کرده‌اند.

اخبار بین الملل - او همچنین افزود: عربستان از نظر طرف‌های خارجی به کشوری خائن تبدیل شده است که قدس را فروخت و علیه کشور‌های اسلامی توطئه کرد.

مشاور منتسب به بن نایف در ادامه نوشت: پادشاهان قبلی از طریق سرمایه گذاری و تقویت ارتباط با مراکز قدرت و نفوذ داخلی، حافظ انسجام حکومت و استمرار آن بودند؛ اما ملک سلمان و پسرش بر عکس به دنبال تخریب این روابط و قطع آن هستند تا ساختاری جدید در عرصه تصمیم گیری در عربستان ایجاد کنند.