دو تن از  مخالفان سرسخت  « آنگلا مرکل » صدر اعظم آلمان روز شنبه با کسب آرای مناسب جهت رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)،  ابهاماتی را در زمینه آینده دولت ائتلافی این کشور ایجاد کردند.

اخبار بین الملل - به نوشته خبرگزاری «رویترز» حزب سوسیال دموکرات آلمان اعلام کرد که «نوربرت والتر بورجانس» و «ساسکیا اسکن» هم حزبی و رقیب او در انتخابات درون حزبی حدود 53 درصد آرا را کسب کردند. آن‌ها گفته‌اند که قصد دارند درباره توافقنامه ائتلاف جهت تمرکز بیشتر بر «عدالت اجتماعی» و «سرمایه گذاری» مجدد مذاکراتی  برگزار کنند.

«اولف شولز» وزیر دارایی و رقیب این دو حدود 45 درصد آرا را کسب کرد. قرار است در نشستی در هفته آینده، این انتخابات تایید شود.

دو حزب بزرگ اتحاد دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات همراه باهم دولت ائتلافی آلمان را تشکیل می‌دهند و آنگلا مرکل که از اعضای حزب دموکرات مسیحی آلمان است پیشتر گفته بود  به ائتلاف بزرگ با حزب سوسیال دموکرات‌ پس از استعفای «آندریا ماریا نالس» رهبر قبلی این حزب ادامه خواهد داد.