به گزارش افکارنیوز،

بر اساس نتایج این نظرسنجی که توسط اکونومیست و موسسه یو گاو انجام شده، ۵۳ درصد از جمهوریخوهان معتقدند که عملکرد ترامپ در مقام ریاست جمهوری از عملکرد لینکلن بهتر است. 

اخبار بین‌الملل- لینکلن اولین رئیس جمهور جمهوریخواه آمریکا بود که از ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ عهده دار این سمت بود. 

با این وجود اما در مقیاس کلی و از دید تمامی مردم آمریکا، ۷۵ درصد معتقدند که لینکلن در مقایسه با ترامپ رئیس جمهور بهتری بوده است. اغلب دموکرات ها و افراد مستقل در آمریکا به شدت عملکرد لینکلن را تائید می کنند.

در این نظرسنجی سوال دیگری نیز از جمهوری‌خواهان مطرح شده و آن مربوط به عملکرد ترامپ در مقام رئیس جمهوری بوده که ۸۷ درصد از رای دهندگان جمهوریخواه عملکرد وی را تائید کرده اند.