به گزارش افکارنیوز،

دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه برای نخستین بار ظرف تقریبا ده سال قانون مربوط به مالکیت اسلحه را بررسی می‌کند. اکثر قضات این دادگاه از حق مالکیت سلاح گرم حمایت می‌کنند.

اخبار بین الملل - در کشوری که در آن سالانه ۴۰ هزار نفر با اسلحه کشته می‌شوند، این دادگاه با ۹ عضو بار دیگر پرونده‌ای را بررسی می‌کند که به متمم دوم قانون اساسی آمریکا ارتباط دارد. متمم دوم قانون اساسی آمریکا از حق مردم برای مالکیت و حمل سلاح حمایت می‌کند.