به گزارش افکارنیوز،

دولت اسلام آباد گزارش عملکرد خود در چهار ماه پایانی سال میلادی جاری را به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تحویل داد.

اخبار بین‌الملل- پس از تحویل این گزارش مسئولین دولت اسلام آباد منتظر ارسال پرسشنامه ای هستند که مسئولین FATF به زودی آن را ارسال خواهند کرد تا در مورد وضعیت پاکستان تصمیم گیری کنند.

پاسخ اولیه گروه ویژه اقدام مالی نسبت به وضعیت پاکستان تا 3 روز آینده مشخص خواهد شد و در صورتی که فعالیت های اسلام آباد توانسته باشد نظر این گروه را جلب کند نام پاکستان از لیست خاکستری و نظارت ویژه گروه خارج خواهد شد.

اسلام آباد در این خصوص اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی خواسته هایی از ما داشت که ما تلاش کردیم این خواسته ها را عملی کنیم.

دولت پاکستان در این خصوص بیش از 700 پرونده قضایی تشکیل داده و علیه ده ها نفر که به حمایت از گروه های تروریستی متهم بودند نیز اقدام صورت داده است.

یکی دیگر از اقدامات پاکستان برای خروج از لیست خاکستری FATF ضبط اموال گروه های افراط گرا بوده است که طی ماه های اخیر تعداد آنها افزایش یافته است.

گفتنی است طی ماه گذشته میلادی جلسه FATF‌ در پاریس برگزار شد و علی رغم اصرار هند، نام پاکستان در لیست سیاه قرار نگرفت.

دولت پاکستان بر این باور است که خارج شدن از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی باعث ورود گردشگران و سرمایه گذاران فراوانی به این کشور خواهد شد.