دربار سلطنتی عمان در بیانیه ای افزود که معاینات پزشکی سلطان قابوس مدت زمان محدودی طول خواهد کشید. در این بیانیه به وضعیت جسمانی پادشاه عمان و جزئیات دقیق آن اشاره ای نشده است.

اخبار بین‌الملل- پادشاه عمان از سال 2014 دست کم دوبار برای سفرهای درمانی به خارج سفر کرده است. وی هیچ فرزندی ندارد و به صورت علنی جایگزینی را برای خود انتخاب نکرده است. اما چندی پیش، وی به صورت مخفیانه انتخاب خود را در نامه ای مهر و موم شده به شورای سلطنتی ارائه کرد.

طبق قانون اساسی عمان ، پس از مرگ پادشاه شورای سلطنتی باید فرد جدیدی را در عرض سه روز انتخاب کند.

در صورت عدم توافق در این خصوص، آنگاه شورای نظامی عمان رئیس دادگاه عالی و سران دو اتاق شورای سلطنتی شخص انتخاب شده توسط سلطان قابوس را معرفی خواهند کرد.  

سلطان قابوس 79 ساله بعد از پدرش فضای این کشور را باز و اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد. 23  ژوئیه 1970 که مردم این کشور با عنوان "یوم النهضه" از آن یاد می کنند، روز به قدرت رسیدن سلطان قابوس است.

عمان زیر نظر سلطان قابوس در سالهای اخیر نقش دیپلماتیک پر رنگی را با وساطت در میان کشورهای منطقه ایفا کرده است.