به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس، مجله "بمنحنی" ارتش رژیم صهیونیستی تصاویری از افسران و فرماندهان همجنس باز ارتش را منتشر کرد که در یکی از آنها عکس یک سرباز وابسته به یگان زرهی با پوشش زنانه دیده میشود.


مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی که از انتشار این عکس‌ها به خشم آمده بودند خواستار اعمال سانسور در این مجله شدند.

سال گذشته نیز این مجله در سرمقاله خود در مقاله‌ای از همجنس‌بازان ارتش عکس " ایلی شارون " سرهنگ ارتش که پرچم همجنس‌بازان را در دست داشت به همراه مقاله‌ای از وی که به صورت علنی همجنس‌بازی خود را اعلام کرده بود، منتشر کرد.

در پی انتشار این مقاله این مجله به دستور مسئول فرهنگی به مدت یک هفته توقیف شد اما کمتر از یک ماه دیگر " یهوشوع قروتلر " دادستان نظامی همجنس‌بازی خود را علنی کرد که خشم خاخام‌ها را برانگیخت.

این مجله همچنین در سال گذشته راهپیمایی همجنسبازان را پوشش داده و گزارشی از تجربههای پنج نظامی یگانهای مختلف ارتش درباره همجنسبازی را منتشر کرد.