به گزارش مهر به نقل از رویترز، کودتاچیان در یک بیانیه تلویزیونی با اعلام پایان کودتا اعلام کردند اقدام آنها در پاسخ به بی کفایتی دولت در کنترل شورشیان بدوی و بیابانگرد بوده است.

سربازانی که به تازگی کمیته ای را تحت عنوان " کمیته احیای دموکراسی و کشور "(CNRDR) تاسیس کرده اند با صدور بیانیه کودتاهی پس از تبادل سنگین آتش در اطراف کاخ ریاست جمهوری در تمام طول شب گذشته در باماکو پایتخت این کشور برنامه خود را اعلام کردند.

در این بیانیه " آمادو کوناره " سخنگوی کمیته ملی برای احیای دموکراسی و کشور می گوید: کمیته احیای دموکراسی تصمیم گرفته تا به رژیم بی کفایت " آمادو تومانی توره " پایان دهد.

در این بیانیه همچنین سربازان شورشی وعده داده اند تا قدرت را به صورت دموکراتیک و در اسرع وقت یعنی زمانی که احساس کنند که تمامیت ارضی این کشور تهدید نمی شود، به یک رئیس جمهوری منتخب بازگردانند.