افکار نیوز : به نوشته شماره امروز روزنامه لس آنجلس تایمز در اینترنت، نظرسنجی جدید اتحادیه ضد افترا - که مقر آن در نیویورک است- نشان می دهد، عقاید یهودستیزانه دیرینه از جمله اینکه یهودیان بیش از حد در تجارت یا امور مالی جهانی قدرت گرفته اند، در میان فرانسویان گسترش یافته است.

در این نظرسنجی تقریبا نیمی از مردم فرانسه - بسیار بیشتر از سالهای قبل - گفتند که به نظر آنها این مسئله احتمالا درست است که وفاداری یهودیان نسبت به اسرائیل بیش از وفاداری آنها به فرانسه است. همچنین یک سوم پرسش شوندگان معتقد بودند که یهودیان هنوز بیش از حد درباره حادثه هولوکاست صحبت می کنند.

احساسات ضد یهودی در فرانسه به ویژه پس از کشته شدن یک خاخام و سه دانش آموز در یک مدرسه یهودیان توسط یک مرد مسلح که روز دوشنبه در تولوز روی داد، کانون توجه قرار گرفته است. وزیر کشور فرانسه به نقل از ضارب گفت وی این اقدام را به تلافی کشتار کودکان فلسطینی مرتکب شده است.
به گزارش سرویس محافظت از جامعه یهودیان، حملات به یهودیان فرانسه سال گذشته کاهش داشت و کلا سیصد و هشتاد و نه حادثه از خشونت تا خرابکاری گزارش شد.

این نظرسنجی جدید نه تنها در فرانسه بلکه در نه کشور دیگر در سراسر اروپا انجام گرفت. به گزارش اتحادیه ضد افترا، تقریبا یک سوم پرسش شوندگان اروپایی عقاید یهودستیزانه تند داشتند. در این نظرسنجی تلفنی پنج هزار نفر در سراسر اروپا، ‌ پانصد نفر در هر کشور مورد نظر، شرکت کردند.

گرچه کشتار در مدرسه یهودیان توجهات را به نگرش های ضد یهودی در فرانسه جلب کرد، نظرسنجی جدید حاکی از آن است که چنین عقایدی در مجارستان، ‌ لهستان و اسپانیا بسیار معمول تر از فرانسه است.

مثلا چهارده درصد پرسش شوندگان فرانسوی با این نظر موافق بودند که یهودیان مسئول مرگ عیسی مسیح بودند. این درصد در میان مردم مجارستان سی و هشت درصد و در لهستان چهل و شش درصد بود.
در حالیکه چهل و پنج درصد فرانسویان گفتند که یهویان به اسرائیل وفادارترند، این رقم در میان اسپانیایی ها هفتاد و دو درصد بود.