افکار نیوز - روزنامه صهیونیستی هاآرتص فاش کرد: چند تن از نظامیان اسرائیلی با یورش به یک مدرسه، یک کودک فلسطینی و مدیر را بازداشت کردند.

این کودک فلسطینی زیر فشار کتک نظامیان اشغالگر اعتراف کرد که به یک گشتی اسرائیلی سنگ پرتاب کرده و مدیر مدرسه نیز به او پناه داده است.

هاآرتص نوشت: از آغاز امسال این پنجمین بار است که نیروهای ارتش با یورش به مدارس کودکان فلسطینی را به اتهام پرتاب سنگ بازداشت می‌کنند.

سازمان بین المللی دفاع از کودکان، دیروز با انتشار گزارشی تأکید کرد، رژیم اشغالگر کودکان و جوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله فلسطینی را شبانه شکنجه می‌کند، و پس از بستن دست و چشم، بدون حضور وکیل یا خانواده از آن‌ها بازجویی می‌کند.

در این گزارش آمده است: درحالیکه بیشتر اتهامات این کودکان پرتاب سنگ به سوی نظامیان است، بازجویان سئوالات متناقضی از آنان می‌کنند.

بر اساس این گزارش، ۹۰ درصد از کودکانی که در چنین شرایطی مورد بازجویی قرار می‌گیرند، برای رهایی از وضعیت دشواری که در آن قرار می‌گیرند، به پرتاب سنگ اعتراف می‌کنند.

به گزارش العالم،سازمان بین المللی دفاع از حقوق کودکان میافزاید، دو سوم کودکان فلسطینی به بازداشتگاهها داخل اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ منتقل میشوند که این امر با منشور حقوق بشر ژنو درباره کودکان تناقض دارد.