افکار نیوز - نیروهای پلیس فرانسه روز پنجشنبه وارد آپارتمان محمد مراح، مظنون حملات تولوز شدند.
یک مقام نزدیک به این پرونده گفت نیروهای پلیس با این فرض که ممکن است مظنون در آپارتمان محل سکونتش حضور داشته باشند به آرامی به سمت آپارتمان وی می روند ولی هنوز مشخص نیست مراحی زنده است یا خیر.

در همین حال شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار در خبری فوری از احتمال مرگ مظنون تولوز خبر داد.