افکار نیوز - به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، گروههای حقوق بشر بنگلادش اعلام کردند سال گذشته بیش از هشتاد و یک نفر در این کشور مفقود شده اند. برخی معتقدند نیروهای امنیتی بنگلادش مسئول این اقدام هستند.
خبرنگار الجزیره انگلیسی هم در گزارشی با اشاره به مفقود شدن چالدری الوم یکی از مقامات محلی بنگلادش وابسته به حزب مخالف این کشور در سال گذشته گفت راننده این مقام محلی بنگلادش می گوید افرادی با لباس شخصی خودروی وی را متوقف کرده و چالدری الوم را با خود برده اند. اما پلیس بنگلادش هر نوع مشارکتی را در چنین اقداماتی رد کرده است. بیش از هشتاد نفر سال گذشته در بنگلادش مفقود شده اند که اکثر آنها در فعالیت های سیاسی مشارکت داشته اند. اکثر مقامات محلی در بنگلادش به ارتباط داشتن با جرائم سازمان یافته متهم هستند.

آیان سالیش کیندرا فعال حقوق بشر در بنگلادش در مصاحبه با الجزیره انگلیسی گفت افرادی که در این کشور مفقود شده اند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. این افراد یا هنوز در زندان های مخفی نگهداری می شوند یا کشته شده اند.
گروههای حقوق بشر بنگلادش معتقدند نیروهای امنیتی این کشور پیش از هر سئوالی متهمان را هدف قرار می دهند.

خبرنگار الجزیره انگلیسی افزود اخیرا نیرویی برای تقویت امنیت در بنگلادش تشکیل شده است که اعضای آن زیر نظر افسران پلیس آمریکا آموزش می بینند. در آخرین دوره از اتمام آموزش این نیروهای امنیتی بنگلادش سفیر آمریکا در این کشور در مراسم شرکت کرد.