به گزارش افکارنیوز به نقل ازالعالم، درپی برگزاری چندین تظاهرات در حمایت از زندانیان فراموش شده در منطقه الشرقیه، نیروهای سعودی با یورش به شهر "العوامیه" به سوی منازل تیراندازی کردند.

دیروز همچنین در شهر " قطیف " تظاهراتی در خیابان " الثوره " با شعار " جمعه اربعین شهدای الوفاء " برگزار شد.

شرکت کنندگان در این تظاهرات سیاستهای سرکوبگرانه مسئولان سعودی را محکوم کردند.

در بازار " میاس " نیز تظاهراتی دیگر برای درخواست محاکمه قاتلان و در رأس آنها " نایف بن عبدالعزیز " وزیر کشور برگزار شد.

در العوامیه نیز تظاهرکنندگان در شعارهای خود اقدام نیروهای امنیتی سعودی در ترور " محمد صالح الزنادی " فعال سیاسی عربستانی را محکوم کردند. تظاهرکنندگان همچنین بر ادامه فعالیتهای خود تا تحقق مطالباتشان تأکید کردند.

محمد صالح الزنادی چند روز قبل به ضرب گلوله نیروهای امنیتی مجروح و بازداشت شد.

از سوی دیگر عربستان این روزها در فضای " بهار دانشگاهی " به سر می برد که از ماجرای حمله نیروهای امنیتی سعودی به دانشجویان دختر دانشکده شهر " ابها " در جنوب این کشور آغاز شد و به چند دانشگاه دیگر امتداد یافت.

ناظران دلیل خیزش دانشجویان عربستانی را ناامیدی جوانان از آینده خود و محقق نشدن مطالبات و خواسته های آنان دانسته و آن را جرقه ای برای آغاز حرکت جوانان در عربستان می دانند.