به گزارش افکارنیوز به نقل از واحد مرکزي خبر، تظاهرات مردم آمريکا در قالب جنبش موسوم به تسخير وال استريت همچنان ادامه دارد و با گذشت فصل سرما و آغاز بهار وارد مرحله تازه اي شده است.

روز گذشته فعالان این جنبش در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تظاهرات کردند.

این آمریکایی های معترض می خواستند در پارک مقابل مقر سازمان ملل متحد چادرهای اعتراضی خود را برپاکنند.

پلیس آمریکا برای متفرق کردن آنان وارد عمل شد. پلیس نیویورک چهار نفر از اعضای این جنبش را به علت ورود بدون مجوز به محوطه سازمان ملل متحد بازداشت کرد و به آنها دستبند زد.

فعالان جنبش تسخیر وال استریت به قدرت عظیم شرکتهای بزرگ آمریکایی در فضای سیاسی و اقتصادی کشورشان اعتراض دارند و خواهان قطع نفوذ یک درصدی ها در سیاست گذاری های کشورشان هستند. در هنگام بازداشت معترضان تظاهرات روز گذشته نیویورک در مقابل مقر سازمان ملل متحد نیز شعارهایی با همین مضمون سر داده شد.

یکی از این افراد هنگام بازداشت درباره نیروهای پلیس می گفت: «اینها در خدمت یک درصدی ها هستند. آنها(یک درصدی ها) می خواهند منابع کشور را در اختیار خودشان داشته باشند و ما را از آن محروم کنند. آنها سازمان ملل متحد را نیز اشغال کرده اند.»

هنگام بازداشت این چهار نفر، دیگر فعالان جنبش وال استریت در اعلام همبستگی با آنها شعار سرمی دادند و خواهان آزادی آنها بودند.

یکی دیگر از معترضان در حالیکه دستبند به دست داشت می گفت: «ما حق داریم در این مکان حضور داشته باشیم. آنها(یک درصدی ها) کشور ما و سازمان ملل متحد را اشغال کرده اند. ما حق داریم پول در بیاوریم.»

پلیس نیویورک این افراد را پس ازبازداشت به داخل خودروهای پلیس انتقال داد این درحالی بود که تعداد زیادی از شهروندان معمولی نظاره گر این تصاویر بودند.

یک شهروند آمریکایی در این خصوص گفت: «آنها(افراد بازداشت شده) می خواستند با برپایی چادر در این مکان نشان بدهند سازمان ملل متحد نیز ازجانب یک درصدی ها اشغال شده است.»
یک شهروند دیگر آمریکایی در اعتراض به نحوه برخورد نیروهای پلیس با معترضان این جنبش گفت: «هرگاه به تجمع ها و تظاهراتی از این دست می آیم تعداد نیروهای پلیس و تعداد تظاهرات کنندگان را می شمارم. حدود سی معترض در این مکان هستند حال آنکه تعداد نیروهای پلیس پنجاه نفر است. داستان چیست؟»

یک شهروند دیگر آمریکایی گفت: «من اگر بجای نیروهای پلیس بودم این افراد را دستگیر نمی کردم. فعالان جنبش تسخیر وال استریت در مسیر درستی حرکت می کنند. ممکن است من با برخی از اقدامات این افراد موافق نباشم اما فکر می کنم بیش از آنکه با طرف دیگر موافق باشم با فعالان این جنبش همسو و موافق هستم. بنابراین، من از فعالان این جنبش حمایت می کنم.»

معترضان در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نيويورک نوشته هايي در دست داشتند که روي آن نوشته شده بود ما نود و نه درصدي ها هستيم.