به گزارش افکار نیوز به نقل از تابناک، روزنامه انگلیسی ساندی تایمز امروز با بیان این خبر، فعالیت جاسوسان رژیم صهیونیستی را در راستای اطمینان یافتن از این امر دانسته که برنامه هسته ای ایران به سوی تسلیحاتی شدن حرکت می کند یا خیر.

بر اساس این گزارش، جاسوسان اسرائیلی از پایگاهی در شمال عراق فعالیت های خود را سازمان می دهند و با نفوذ مکرر به خاک ایران از طریق عراق، اطلاعاتی را از پایگاه های هسته ای ایران جمع آوری می کنند.

همچنین این گزارش بیان می کند که جاسوسان مذکور، سربازان اسرائیلی هستند که با ورود به خاک ایران، خود را به عنوان نیروهای خودی جا می زنند و از این طریق عملیات خود را به پیش می برند.

انتشار این گزارش از یک سو مهر تأییدی بر اظهارات مقامات اطلاعاتی کشورمان است مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی همواره از طریق فعالیت های جاسوسی در صدد ضربه زدن به امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است. هرچند مقامات این رژیم تاکنون در مورد دخالت در عملیات های جاسوسی و ترور در خاک ایران اظهارنظری نکرده اند، اما انتشار این گونه گزارش ها از وجود چنین فعالیت های پرده برمی دارد.

اما از سوی دیگر، محتوا و جزئیات این گزارش باعثبروز تردیدهایی در مورد صحت کامل آن می شود، زیرا ورود «مکرر» جاسوسان اسرائیلی به ایران، آن هم در قامت نیروهای ایرانی، کار چندان ساده ای نیست. در همین راستا، استقبال رسانه های اسرائیلی از این گزارش و اقدام به بازنشر آن، حاکی از آن است که بخشی از این گزارش با هدف ضعیف نشان دادن مرزها و دستگاه های امنیتی ایران تنظیم شده است.

به هر حال، این گزارش به هر میزان که صحت داشته باشد، ضرورت هشیاری بیشتری دستگاه های مختلف در کشورمان برای مبارزه با فعالیت های جاسوسی را برجسته تر می سازد.