به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس ،سرگرد "عیسی سلطان السلیطی" نیز در این جلسه در کنار هیئت بحرینی حضور داشت و ساکت و آرام به ارزیابی و شناخت معارضین بحرینی حاضر در جلسه میپرداخت که فردی وی را شناخته و او را به "عبدالحمید دشتی" دبیرکل کنفرانس کمک به مردم بحرین نشان داد و یادآور شد که وی یکی از جلادان درجه یک رژیم بحرین بشمار میرود و قبلاً وی را شکنجه کرده و رهبران سیاسی بحرین را نیز در زندان شکنجه و آنها را به دادگاه برده است.

دشتی فرصت را مغتنم شمرده و طی برگه‌ای وی را به " سعید شهابی " رهبر جنبش احرار بحرین که در حال سخنرانی بود، معرفی می‌کند.

وی با دریافت این خبر در مقابل همه حضار نامبرده را افشا کرده و در مقابل حاضران می‌گوید: در حالیکه مساله حقوق بشر در بحرین را مورد بحثقرار می‌دهیم، هم اکنون در بین ما یکی از شکنجه گران بزرگ وجود دارد که خود جای تعجب دارد.

شهابی با انگشت خود سرگرد سلیطی را نشانه گرفت، درحالیکه وی را حسابی غافلگیر کرده بود و سلیطی با چشمان خیره نگاه می‌کرد.

وی افزود: این بی توجهی به سازمان ملل بشمار می‌رود در صورتیکه چنین افرادی نباید در این اماکن حضور داشته باشند، جایگاه واقعی این افراد در جایگاه متهمان است.

انور عبدالرحمن سعی کرد از سنگینی این شوک که چون برق سراپای وجود حضار را فرا گرفته بود، بکاهد و گفت: حتی اگر وی جلاد باشد، اینجا در محل سازمان ملل تو را شلاق نخواهد زد!.

زمانیکه دشتی برای سخرانی دعوت شد به سلیطی گفت: اگر به حقوق بشر اعتقاد داری، بلند شد و به همه اعلام کن.

وی افزود: این کسی که در برابر شما نشسته متهم به جنایات ضد بشری است.

هیئت دولت بحرین چاره‌ای نداشت جز عقب نشینی نداشت و سرشکسته سالن را ترک کرد.

دشتی به اعضای هیئت دولت بحرین گفت: تمام شد، شما آخرین پیام خود را دادید و ماموریت خود را انجام دادید، اکنون وقت گرفتن دستمزد نقدی شماست. مطمئن باشید که جلاد سلیطی پس از اطمینان از حضور شما در این جلسه، دستمزد شما را از خون ملت بحرین پرداخت خواهد کرد.