به گزارش فارس به نقل از روزنامه گاردین، ارتش انگلیس از بیم احتمال اعتصاب ماه آینده رانندگان تانکرهای سوخت در این کشور، به حالت آماده باش درآمد.

در سال ۲۰۰۰ در دوره نخست وزیری «تونی بلر»، اعتصابی مشابه از سوی رانندگان تانکرهای سوخت، موجب بروز ناآرامی و بحران در این کشور شد، و این بار دولت انگلیس قصد دارد با به کارگیری نیروهای پلیس و ارتش از تکرار این تنش‌ها جلوگیری کند.

«فرانسیس ماد»، مسئول دفتر نخست وزیر انگلیس در این باره می‌گوید، ما از گذشته درس گرفته‌ایم و اگر اتحادیه رانندگان دست به اعتصاب بزند، آماده واکنش نشان دادن هستیم.

امروز رای‌گیری اتحادیه برای انجام اعتصاب سراسری ۲۰۰۰ راننده تانکرهای سوختی در این کشور انجام می‌شود و احتمالا روز سوم آوریل این اعتصاب عمومی به اجرا در می‌آید.

مسئول دفتر نخست وزیر انگلیس رانندگان و اعضای شرکت‌های نفتی نظیر DHL و BP را به همکاری و توافق فراخوانده است، با این‌حال در صورت اعتصاب عمومی، ارتش قصد دارد تا از سربازان خود به عنوان راننده تانکرهای سوخت استفاده کند و پلیس هم در جهت متفرق کردن اعتصاب‌کنندگان نقش ایفا می‌کند.

«فرانسیس ماد» در این رابطه می‌گوید: «ما خواستار توافق با اعضای اتحادیه و رانندگان هستیم. این اعتصاب عمومی می‌تواند منجر به قطع شدن سوخت‌رسانی در پمپ‌بنزین‌ها و فرودگاه‌های سرتاسر کشور شود.»

گفتنی است که این شرکتها و ۲۰۰۰ راننده تانکرهای سوخترسان، بیش از ۹۰ درصد سیستم چرخه انتقال سوخت در انگلیس را تشکیل میدهند.