به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، رسانه های وابسته به رژیمهای عربستان و قطر در دور جدید تحرکات ضد سوری خود، آموزش اقدامات تروریستی در سوریه را در پیش گرفته اند.

به عنوان مثال شبکه العربیه امروز در بخشهای مختلف خبری خود که بیشتر آنها به جوسازی و خبرسازی علیه سوریه اختصاص داشته است، تصاویر افراد مسلحی را که در حال ساخت خطرناک ترین ابزار آدم کشی در سوریه هستند، پخش می کند.

این شبکه تصاویر افرادی را که ادعا می کند جداشدگان از ارتش سوریه هستند، پخش می کند که در حال ساخت سلاحهای ضد تانک هستند و این شیوه را آموزش می دهند.

العربیه و الجزیره در کنار شبکه های غربی در مقابل بازگشت آرامش و ثبات به سوریه با ترویج اقدامات گروههای مسلح و خشونت طلب مانع تراشی می کنند.

خاطر نشان می شود تبلیغ آشکار گروههای مسلح در شبکه های الجزیره والعربیه و آموزش ساخت وسایل انفجاری برای تخریب مراکز خدمات رسانی به مردم سوریه، نقاب از چهره دروغین حکام قطر و عربستان برداشته است که همواره سنگ مردم سوریه را به سینه می زنند و ادعا می کنند خواهان امنیت مردم سوریه هستند، اما درعمل آنها با به راه انداختن جنگ روانی و تبلیغاتی علیه سوریه و پوشش گسترده اقدامات گروههای مسلح تروریستی و کسانی که امنیت و ثبات مردم را به خطر انداخته اند، نقاب از چهره ریاکارانه و منافقانه خود برداشته اند.

خبر دیگر اینکه العربیه گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ترکیه راههای ارائه کمک به گروهای مسلح سوری را بررسی کردند و درباره ارائه تجهیزات پیشرفته ارتباطی به این گروهها به توافق دست یافتند.