به گزارش افکارنیوز،

شاهزادگان قطری مجوز وارد کردن 200 بهله باز کمیاب پاکستانی را دریافت کردند.

اخبار بین‌الملل- این مجوز ویژه برای «شیخ تمیم بن حماد» امیر قطر صادر شده و او می تواند طی سال جاری شاهزادگانی را به پاکستان بفرستد تا به شکار بازهای کمیاب مشغول شوند.

این بازها برای شکار پرندگانی استفاده می شود که در سطح بین المللی مورد توجه ویژه قرار دارند و نسل آنها در حال انقراض است.

گفته می شود شاهزادگان قطری و دیگر کشورهای عربی بیش از همه به شکار هوبره علاقه مند هستند.

شاهزادگان قطری می گویند وقتی عمر شاهین ها زیاد می شود باید آنها را با شاهین های تازه نفس و جوان عوض کرد تا بتوانند به خوبی پرندگان را شکار کنند.

زیست بوم اصلی هوبره آسیای میانی است ولی در فصول سرد سال به سوی مناطق مختلف در جنوب آسیا از جمله پاکستان مهاجرت می کند.

دولت عمران خان در حالی مجوز شکار هوبره و دیگر پرندگان کمیاب را صادر می کند که پیش از رسیدن به حکومت شخص عمران خان خود مخالف صدور چنین مجوزهایی بود.