به گزارش افکارنیوز،

مناطق شمالی لبنان شاهد درگیری میان ارتش لبنان و معترضانی است که در اعتراض به قطع برق دست به تظاهرات زده اند.

اخبار بین الملل - تظاهرات کنندگان راههای اصلی در شهر البداوی را در اعتراض به اوضاع اقتصادی و اجتماعی و نیز قطع چند روزه برق بستند و با مواد آتشزا به ارتش حمله ور شدند.

این در حالی است که ارتش لبنان اقدام به بازداشت شماری از تظاهرات کنندگان پس از اصرار آنها به بستن راه‌ها کرد.

معترضان با سنگ و بمب‌های آتشزا به نیروهای ارتش لبنان حمله کردند.