به گزارش افکارنیوز،

حنین القدو نماینده ائتلاف فتح عراق اعلام کرد: مقامات آمریکایی باید حکمت پیشه کنند و در راستای اجرای مصوبه پارلمان عراق شامل خروج نیروهای خارجی از اراضی ما بدون تعلل و مشکلات حرکت کنند و نظامیان خود را خارج کنند.

اخبار بین الملل - وی هشدار داد: در غیر این صورت، عراق مجبور به روی آوردن به راههای دیگر برای دفاع از اراضی و حاکمیت خود است.

القدو گفت: عراق به دنبال حفظ روابط عادی متوازن با آمریکا طبق عرف بین المللی و دیپلماتیک به دور از دخالت در امور داخلی است. عراق خواهان برقراری روابط اقتصادی و فرهنگی و تجاری خوب با امریکا مشابه دیگر کشورها، بدون هیچ گونه دیکته یا دخالت یا نقض حاکمیت عراق است.

نماینده پارلمان عراق بیان کرد: هر گونه تلاشی ضد حاکمیت عراق مردود و غیرقابل قبول است و در قبال آن سکوت نخواهد شد.