به گزارش افکارنیوز،

کابینه پیشنهادی «الحبیب الجملی» نخست وزیر تونس موفق به کسب رأی اعتماد پارلمان این کشور نشد.

بر اساس این گزارش، نمایندگان پارلمان تونس با ۱۳۴ رای مخالف در مقابل ۷۱ رای موافق به کابینه الجملی رای اعتماد ندادند.

پس از ناکامی کابینه الحبیب الجملی در کسب رأی اعتماد پارلمان تونس، «قیس سعید» رئیس جمهور این کشور شخص دیگری را مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد.