به گزارش خبرآنلاین، طرح کوفی عنان فرستاده سازمان ملل متحد به سوریه برای حل بحران این کشور که توسط بشار اسد پذیرفته شد حاوی چند محور اصلی به شرح ذیل است:

۱ - باقی ماندن بشار اسد در قدرت و دست برداشتن کشورهای غربی، عربی و مخالفان از خواسته خود مبنی بر کناره گیری او

۲ - آغاز گفتگو د رسطوح مختلف جامعه برمبنای مطالبات مطرح شده از سوی مردم

۳ - پایبندی طرفین به آتش بس و پایان درگیری ها و خشونت از جمله پایان حمایت کشورهای خارجی از حمایت گروه های مسلح

۴ - امکان ارسال کمکهای بشردوستانه به مکانهای درگیری

۵ - آزادی زندانیان سیاسی

۶ - تسهیل و تضمین تردد خبرنگاران در تمام مناطق سوریه

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه شنبه به طور رسمی طرح کوفی عنان برای حل بحران سوریه را پذیرفت. این اقدام اسد موجب ناخشنودی مخالفان او و از جمله برخی از کشورهای غربی و عربی شده است. چین و روسیه نیز حمایت خود را از طرح کوفی عنان اعلام کرده اند.