به گزارش افکارنیوز،

«شاهد مقبول صدیقی» عضو ارشد حزب متحده قومی پس از استعفا گفت: عمل نکردن دولت به برخی وعده‌ها سبب شد از سمت خود کناره‌گیری کنم.

اخبار بین الملل - وی افزود: برخی تصور می‌کنند به خاطر وعده‌های حزب مردم قصد بر هم زدن اتحاد خود با دولت عمران‌خان را داریم اما چنین نیست و همکاری با دولت مرکزی ادامه خواهد یافت.

چندی پیش بلاول بوتو رئیس حزب مردم از اعضای حزب متحده قومی درخواست کرده بود ضمن مشارکت برای براندازی دولت عمران‌خان با از مزایای مشارکت در دولت ایالتی سند برخوردار شوند که این درخواست با پاسخ منفی سران حزب متحده قومی مواجه شد.