به گزارش افکارنیوز،

نظامیان هندی ضمن ادامه دادن به عملیات تفتیش منازل مردم مظلوم کشمیر سه جوان کشمیری را به ضرب گلوله کشتند.

اخبار بین الملل - در پی کشته شدن این سه جوان کشمیری مردم خشمگین منطقه با شکستن حکومت نظامی به خیابان ها آمده و علیه دولت دهلی نو شعار سردادند.

معترضین کشمیری ضمن مخالفت با حکومت نظامی اعمال شده از 161 روز پیش تصریح کردند: کشمیر تبدیل به بزرگترین زندان جهان شده است.

طی دو هفته اخیر حداقل 5 کشمیری توسط نظامیان هندی کشته شده اند و گزارش ها نشان می دهد که طی یک سال اخیر نظامی هندی 210 کشمیری را به ضرب گلوله به قتل رسانده اند.

این درحالی است که حداقل دو هزار کشمیری توسط نظامیان هندی مجروح شده اند و 64 گزارش مستند از تجاوز نظامیان هندی به بانوان کشمیری نیز طی همین مدت وجود دارد.

طبق گزارش ها استفاده نظامیان هندی از تفنگ ساچمه ای 827 کشمیری را نیز از نعمت بینایی محروم ساخته است.

از 161 روز پیش دولت دهلی نو با لغو قوانین خودمختاری کشمیر رسما اسکان غیر کشمیری ها و غیر مسلمانان را در این منطقه آغاز کرد.

هند برای جلوگیری از اعتراضات مردمی از همین تاریخ حکومت نظامی سنگینی را در تمام کشمیر حاکم کرده است و خطوط ارتباطی و اینترنت را نیز در کشمیر قطع کرده است.

گفتنی است هند طی 3 دهه اخیر حداقل 100هزار مسلمان کشمیری را کشته و باعث مفقود الاثر شدن 10 هزار نفر دیگر شده است.