به گزارش افکارنیوز به نقل از بی سی سی، دولت انگلستان خود را آماده اعتصاب سرتاسری رانندگان تانکرهای سوخت رسان که می تواند سبب بحران گسترده سوخت در این کشور شود، آماده میکند.

وخامت این بحران به گونه ای است که دولت انگلستان قصد دارد، جلسه اضطراری موسوم به کبری را برگزارکند.

دولت انگلیس از ۵ روز پیش، رانندگان را تشویق کرده است تا پیش از آغاز تعطیلات بهاری، باک خودروهای خود را پر کنند که احزاب رقیب، این اقدام را تشویش افکار عمومی نامیدند.

در صورت اعتصاب رانندگان تانکرها احتمالا هجوم گسترده مردم به جایگاه های سوخت آغاز می شود.

وزارت دفاع انگلیس نیز اعلام کرد از امروز، آموزش ۸۰ نفر از رانندگان ارتش آغاز می شود تا در صورت اعتصاب رانندگان تانکرهای سوخت رسان، از رانندگان ارتش برای انتقال سوخت به جایگاه ها استفاده شود.

بنابراین گزارش، امروز اتحادیه کارکنان انگلستان برای اعتصاب تصمیم خواهند گرفت.