به گزارش افکارنیوز،

با حکم دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه مبنی بر غیر قانونی بودن فیلتر سایت ویکیپدیا به زودی این سایت در ترکیه رفع فیلتر خواهد شد.

اخبار بین الملل - این دادگاه فیلترینگ ویکیپدیا را نقض حقوق جامعه خوانده و این حکم در نشریات رسمی امروز ترکیه منتشر شده است که پس از این موضوع، رفع فیلتر آن در دست اقدام قرار خواهد گرفت.

دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم فیلتر ویکیپدیا که سه سال پیش انجام شده را با منطبق ندانست.

به این ترتیب روند رفع فیلتر این سایت انجام خواهد گرفت.

3 سال پیش و پس از همه پرسی قانون اساسی ترکیه در سال 2017 ویکیپدیا فیلتر شد.