تاج السر علی الحبر در بیانیه خود با اشاره به سخنان اخیر معاون رئیس شورای حاکمیتی سودان تاکید کرده‌است: سرویس امنیتی در خصوص شورش اخیر مقصر است و سخنان سرلشکر حمیدتی  مبنایی مهمی در این زمینه محسوب می‌شود.

اخبار بین الملل - سرلشکر محمد حمدان داقلو معرف به حمیدتی،  مدیر سرویس امنیتی سودان را به کوتاهی در پایان دادن به خدمت نیروهای هیئت عملیات متهم کرده و گفته است: چندی قبل من در خصوص اقدامات این افراد با ابوبکر دمبلات صحبت کردم و درباره شورش آنان به وی هشدار دادم اما او گفت که اوضاع تحت کنترل است.

وی، صلاح قوش رئیس سابق سرویس اطلاعات و امنیت سودان را عامل پشت پرده شورش نیروهای هیئت عملیات وابسته به سرویس‌های امنیتی این کشور دانست.

این دومین شورش مسلحانه‌ای است که مقامات خارطوم مسئولان وابسته به نظام عمرالبشیر را طراحان و عاملان پشت پرده آن می‌دانند.

مقامات خارطوم در 11 سپنامبر 2019 یک طرح کودتای نظامی در سودان را خنثی و چند نفر از افسران عالی رتبه و برخی رهبران احزاب این کشور را به اتهام مشارکت و نقش آفرینی  در کودتای مزبور  دستگیر کردند.