به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، روزنامه الوطن در مقاله ای تحریک آمیز با عنوان "نشست بغداد، جنگ جدید عراق" به کشورهای عربی توصیه کرد در سطح بالا در این نشست مشارکت نکنند.

این روزنامه در تلاش برای ایجاد تفرقه و دودستگی میان عراقی ها مدعی شد صحنه عراق را می توان در چارچوب دو قطب خلاصه کرد: قطب اول طرفداران ایران و قطب دوم که قطب واقعی بوده(منظور ایاد علاوی و طارق الهاشمی متهم به حمایت از اقدامات تروریستی)، طرفداران عربیت عراق و بازگشت این کشور به محیط عربی آن است.

الوطن در ادعایی بی اساس و در تلاش برای منحرف کردن افکارعمومی از گزارشهایی که دخالت سعودیها و برخی رژیمهای عربی در اقدامات تروریستی عراق را ثابت می کند، مدعی شد انفجارها صرفا تلاشی از سوی گروه اول وابسته به ایران برای به شکست کشاندن نشست سران از طریق سطح پایین مشارکت در این نشست انجام شده است.

این روزنامه که دچار تناقض آشکار شده است، از یک سو به صراحت از رژیمهای عربی می خواهد از مشارکت در سطح بالا در نشست بغداد خودداری کنند، اما از سوی دیگر ادعا می کند که به زعم این روزنامه وابسته به آل سعود، طرفداران ایران دوست ندارند نشست بغداد در سطح بالایی برگزار شود.

الوطن در حمایت آشکار از طیف ایاد علاوی و طارق الهاشمی فراری متهم به حمایت از اقدامات تروریستی ادعا می کند طیف ملی گرای عراق برای حمایت از امنیت نشست و تضمین سلامت شرکت کنندگان در آن به خاطر بازسازی پل اعتماد میان عراق و محیط عربی آن تلاش می کنند، اما آنها در این زمینه ناکام هستند، زیرا سفر به عراق در شرایط کنونی، یک ریسک خطرناک است.

این روزنامه، شرکت نکردن کشورهای عربی در سطح بالایی در نشست بغداد را توجیه پذیر می داند و می نویسد کشورهای شرکت کننده در نشست بغداد، در صورتی که در سطح بالایی شرکت نکنند، کارشان توجیه پذیر است، هر چند موفقیتی موقت برای دشمنان عربیت عراق است.