به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس، پلیس مالیات ایتالیا روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که داراییهای خانواده قذافی که شامل ۱.۲۵ درصد سهام بانک "یونی کردیت" ایتالیا میشود را مصادره کرده است.

داراییهای خانواده قذافی در ایتالیا در مجموع ۱.۱ میلیارد یورو ارزش دارد که شامل ۰.۵۸ درصد سهام شرکت نفتی "انی" ایتالیا و حدود ۲ درصد سهام شرکت "فینمکانیکا" است.