به گزارش افکار نیوز به نقل از مشرق، انجمن روزنامهنگاران حرفهای آمریکا با انجام تحقیقی در بین ۱۴۶ روزنامهنگار که خبرهای سازمانهای فدرال آمریکا را تحت پوشش قرار میدادند، به بررسی نقشی که مأموران روابط عمومی این سازمانها در محدود ساختن جریان اطلاعات مربوطه به عموم مردم دارند پرداخت.

این تحقیق نشان داد که روزنامه‌نگاران در اجرای وظایف خود به خاطر اقدامات مداخله‌گرانه مأموران روابط عمومی با موانع جدی‌ای مواجه هستند. برخی از این موانع عبارتند از: لازمه داشتن تأییدیه قبلی برای مصاحبه، ممنوعیت مصاحبه با برخی کارکنان سازمان یا تغییر درخواست‌های مصاحبه، و رصد مداوم مصاحبه‌هایی که با کارکنان سازمان صورت می‌گیرد.

روزنامه‌نگارانی که در این تحقیق شرکت کردند معتقدند این موانع سبب می‌شود تا عموم مردم از دریافت تمامی اطلاعات مورد نیاز باز داشته شوند چرا که این موانع سازمانی در فعالیت‌های گزارشی روزنامه‌نگاران تحمیل شده و در روند کاری آنان خلل ایجاد می‌کند.


مسائلی که در این تحقیق یافت شد به شرح زیر می‌باشند:

. ۷۵ درصد روزنامه‌نگاران گزارش دادند که پیش از مصاحبه با یکی از کارکنان سازمان مجبورند تا از سوی مأموران روابط عمومی مجوز لازم را دریافت کنند.

. ۷۰ درصد گزارش دادند که درخواست‌های مصاحبه به مأموران روابط عمومی انتقال داده می‌شود و سپس آنها به صلاح‌دید خود اجازه مصاحبه با هر کسی را که خود بخواهند می‌دهند.

. تقریباً ۵۰ درصد گزارش دادند که کارکنان سازمان گاهی اوقات از مصاحبه با مطبوعات ممنوع می‌شوند و نزدیک به ۲۰ درصد روزنامه‌نگاران نیز گفتند که این مسئله به طور متداول روی می‌دهد.

. بیش از ۵۰ درصد گزارش دادند که مأموران روابط عمومی مصاحبههای آنها با کارکنان سازمان را تقریباً به طور دائم رصد میکنند.