به گزارش افکارنیوز،

کوبا دولت موقت بولیوی را متهم کرد از همان ابتدای به دست گرفتن زمام امور، تا حدودی تحت فشارهای آمریکا، به دنبال لطمه زدن به روابط با هاوانا بوده است.

اخبار بین الملل - گفتنی است بولیوی دیروز شنبه روابط دیپلماتیک با کوبا را به حال تعلیق درآورد.

با برکناری اوو مورالس رئیس‌جمهوری سابق بولیوی از قدرت و واگذاری زمام امور به راستگرایان، نه تنها رابطه با واشنگتن بهبود یافت بلکه دولت چپ‌گرای کوبا نیز جایگاه خود را در بولیوی از دست داد.

کوبا همچنین زیرسوال بردن همکاری‌های هاوانا در حوزه پزشکی را نیز محصول تبلیغات سوء آمریکا دانست.

گفتنی است بخش خدمات درمانی با اعزام ۵۰ هزار نفر از افراد متخصص به بیش از ۶۰ کشور جهان، ارزآورترین حوزه فعالیت کوبا است.

دولت موقت بولیوی مدعی است پزشکان کوبایی در ترغیب مردم به ناآرامی نقش دارند.