جنبش فلسطینی فتح با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اقدامات ترامپ مردود است و ما با تمام ابزار مشروع به مقابله با آن بر می‌خیزیم.

اخبار بین الملل - ما حامی موضع محمود عباس علیه معامله قرن هستیم و یک فلسطینی را هم نمی‌یابید که نابودی حقوقش را قبول کند.

در این بیانیه آمده است: دولت آمریکا شریک اساسی اشغال اراضی و توسعه شهرک سازی است و فلسطینی‌ها نیازی به انتظار اعلام نمایش مربوط به معامله قرن نیستند. ما زیر بار فشار و تهدید یا وسوسه نمی‌رویم و در آمادگی کامل برای این چالش تحمیلی علیه ما، به سر می بریم.

فتح ضمن تاکید بر ضرورت همبستگی میان فلسطینی‌ها در این برهه حساس، بیان کرد: زمان پایان دودستگی فرا رسیده است.