«ووهای تایو» در اظهاراتی که تلویزیون چین روز شنبه منتشر کرد خاطر نشان کرد همه کشورها و اعضای شورای امنیت باید به طور یکپارچه از این فرایند برای برون رفت از بحران در لیبی پشتیبانی کنند.

اخبار بین الملل - وی در نشست شورای امنیت درباره لیبی گفت: چین به عنوان عضو دایم شورا از فرایند سیاسی حل مساله حمایت می کند و بر این باور است که اولویت امور باید پیشبرد یک آتش بس پایدار در لیبی باشد.

«وو» تاکید کرد همه طرف های ذی ربط در لیبی باید با در نظر گرفتن منافع ملی و بخاطر مردم، آتش بس را مراعات کرده و به تنش ها و مناقشات پایان دهند و باعث شوند تا فرایند حل سیاسی مساله به انجام برسد.

معاون نمایندگی چین با اشاره به ۹ سال درگیری و مناقشه در لیبی گفت: این مسایل باعث بروز نا آرامی در آسیای غربی و آفریقای شمالی شده و برای لیبی یک فاجعه بوده و باعث بی ثباتی و ناامنی برای کشورهای همسایه شده است.

وی به موضوعاتی چون پناهجویان و سلاح های کشتار جمعی و تروریسم اشاره کرد و افزود: این مشکلات چالش های بسیاری برای لیبی و کشورهای همسایه و کل منطقه است.

وو گفت چین با کشورهای دیگر از نزدیک برای پیشبرد صلح و ثبات در لیبی همکاری می کند و معتقد است همه کشورها و اصلی ترین بازیگران باید تلاش خود را برای حل مساله لیبی بکار گیرند.

او به برگزاری کنفرانس بین المللی برلین در خصوص مساله لیبی اشاره کرد و آن را برایندی از نگرانی های جهانی درباره بحران دانست و گفت که آن نشست و بیانیه ذی ربط پایانی آن نشان داد که راه حل بحران پیشبرد فرایند سیاسی است.