به گزارش افکارنیوز،

«حسین الحاج حسن» عضو فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله اشاره کرد: باید به دولت فرصت داده شود تا برنامه هایش را آماده و اجرایی کند و بعد از آن مورد قضاوت قرار بگیرد درغیر این صورت دولت باید به حالت تعلیق درآید که در شرایط حساس کنونی به صلاح کشور نیست.

اخبار بین الملل- وی ادامه داد: ما در انتظار دولتی هستیم که اقداماتی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مالی و اجتماعی و همچنین مبارزه با فساد در پیش گیرد.

الحاج حسن تاکید کرد: دولت آینده باید برنامه کاملی در موارد گفته شده داشته باشد و این برنامه ها را باید در کوتاه مدت و بلند مدت بچیند در این صورت می توانیم بگوییم که راه درست خروج از بحران را در پیش گرفته ایم.

وی تصریح کرد: ما باید از این بحران خارج شویم و لازمه خروج از بحران داشتن برنامه ای واضح و اصلاحات عمیق در زمینه های مختلف علی الخصوص در زمینه سیاسی است.