به گزارش افکارنیوز،

امین الجمیل رئیس جمهور اسبق لبنان تاکید کرد که معامله قرن چیزی جز طرحی برای جنگ نیست.

اخبار بین الملل- وی افزود: این طرح قبل از آنکه برای صلح باشد برای جنگ است.

الجمیل تصریح کرد: احتمالا برای اجرایی کردن این طرح، از زور و بیرون راندن کامل ملت فلسطین از سرزمین خود استفاده شود.

وی تاکید کرد: این طرح با خواسته فلسطینی ها در خصوص کشور فلسطین و متن قطعنامه های بین المللی در تضاد است.

رئیس جمهور اسبق لبنان تصریح کرد: برخی طرفها از سوی آمریکا تحت فشار قرار می گیرند. هیچ کشور عربی آماده عبور کردن از خواست و اراده ملت فلسطین نیست.

وی تاکید کرد: لبنان به صورت کامل با این طرح مخالف است.