امروز (یکشنبه) نشست ملی- مردمی با حضور سران گروه‌های فلسطینی، نخبگان سیاسی و غیره در شهر غزه با هدف مقابله با « معامله قرن » برگزار شد.

اخبار بین الملل- بر اساس گزارش «دنیا الوطن»، در پایان این نشست تشکیل «کمیته عالی ملی برای مقابله با معامله قرن» اعلام شد.

در بیانیه پایانی نشست مذکور بر موارد زیر تأکید شده است:

اول: طرح آمریکا را محکوم و آن را مردود می‌دانیم. آمریکا با این طرح خود را دشمن مستقیم ملت فلسطین و شریک رژیم صهیونیستی در جنایت‌هایش معرفی کرد.

دوم: بر موضع کشورهای عربی مخالف این طرح درود می‌فرستیم و آنها را به کار جدی برای ساقط کردن معامله قرن و مقاومت با عادی‌سازی روابط با دشمن صهیونیستی فرا می‌خوانیم.

سوم: موضع ذلت بار برخی طرف‌های عربی را محکوم می‌کنیم و آنها را به بازنگری در این مواضع فرا می‌خوانیم.

چهارم: از سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی درخواست می‌کنیم از آنهایی که این طرح در تناقض با تمام قوانین و قطعنامه‌های آن قرار دارد، آن را محکوم کند.

پنجم: تشکیل کمیته عالی ملی برای مقابله با معامله قرن را اعلام می‌کنیم. تمام نیروهای سیاسی، ملی  مردمی در وطن و خارج در این کمیته حضور دارند .

ششم: بر وحدت ملت و نیروهای فلسطینی در مقابله با معامله قرن تأکید می‌کنیم و ابومازن را به دعوت فوری برای برگزاری نشست در سطح دبیران کل گروه‌های فلسطین فرا می‌خوانیم تا راهبردی واحد در این زمینه اتخاذ شود.

هفتم: رهبری فلسطین را به اجرای فوری تصمیم‌های شورای مرکزی و ملی مربوط به پایان دادن به توافق‌های اسلو و الحاقیه‌های امنیتی و اقتصادی آن فرا می‌خوانیم.

هشتم: خواستار سرعت تحرک رسانه‌ای، دیپلماتیک، حقوق و مردمی عربی و فلسطینی برای ساقط کردن معامله قرن تحت شعار «معامله قرن ساقط می‌شود» هستیم.

نهم: خواهان تهیه «سندی افتخاری» هستیم که تمام افراد همکاری‌کننده با معامله قرن، مجرم محسوب شوند.