به گزارش افکارنیوز،

در جدیدترین نظرسنجی که توسط مؤسسه RCP انجام و در واشنگتن پست منتشر شده، سندرز توانسته حمایت ۲۴.۲ درصد از رأی دهندگان را کسب کند.

اخبار بین الملل- بر اساس نتایج این نظرسنجی که در تاریخ دوم فوریه انجام شده حمایت از « جو بایدن » به ۲۰.۲ رسیده است.

رتبه سوم را در این نظرسنجی به «پت بوتیچیچ» اختصاص یافته و او حمایت ۱۶.۶ درصد از رأی دهندگان را کسب کرده است.

بر همین اساس الیزابت وارن دیگر چهره برتر نامزدهای حزب دموکرات تنها حمایت ۱۵.۶ درصد از رأی دهندگان را کسب کرده است.