به گزارش افکارنیوز،

عملیات ارتش سوریه در استان ادلب ادامه دارد و نیروهای سوری به دنبال محاصره شهر راهبردی سراقب از همه محورها مشابه آنچه درباره شهر معره النعمان اتفاق افتاد و نیز نزدیک شدن به شهر اریحا و شهر ادلب، هستند.

اخبار بین الملل- همزمان جنگنده های روسی و سوری مواضع تروریستها را در بنش، تفتناز، سرمین، حومه شهر ادلب، قمیناس، آفس، تفتناز و سراقب، الزربه و خطوط تماس در جنوب و جنوب غرب حلب هدف قرار دادند.

همزمان ارتش سوریه بر مناطق جدیدی شامل مردیخ، تل مردیخ، کدور و رویحه واقع در مثلث معره النعمان-اریجا-سراقب مسلط شد تا شمار مناطقی از زمان شروع عملیات ارتش سوریه تحت کنترل دمشق درآمده است، افزایش یابد و ظرف ۱۰ روز به قریب به ۶۰ منطقه مسلط برسد.

نیروهای ارتش سوریه از زمان شروع عملیات در ۲۴ ماه گذشته میلادی در ادلب، بر ۵۹ منطقه مسلط شده اند که شامل؛ تلمنس، معرشمشة، الدیر الشرقی، الدیر الغربی، معرشمارین، معراتة، الغدفة، معرشورین الزعلانة، الدانا، تل الشیخ، الصوامع، خربة مزین، معصران، بسیدا، تقانة، بابولین، کفرباسین، معرحطاط، الحامدیة، دار السلام، الصالحیة، کفروما، معرة النعمان، وادی الضیف، حنتوتین، الجرادة، الرویحة، القاهریة، عین حلبان، تل الدبس، خان السبل، معردبسه، الهرتمیة، قمحانة، أبو جریف، تل خطرة، تل مصطیف، الکنائس، کرسیان، حیش، کفرمزدة، جبالا، موقا، العامودیة، أرمنایا، کفربطیخ، دادیخ، لوف، انقراتی، جوباس، سنان، زکار، ترنبة، النیرب، مردیخ، تل مردیخ، کدور و رویحه است.