به گزارش افکارنیوز،

غسان سلامه فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی اعلام کرد که نشست های کمیته نظامی مشترک در ژنو دستاوردهایی داشته است.

اخبار بین الملل- سلامه هم چنین تصریح کرد: امیدوارمی نشست های کمیته مشترک نظامی به امضای یک توافق نامه آتش بس دائمی بیانجامد.

وی افزود: قرار است یک نشست در روز یکشنبه در قاهره درباره مسائل اقتصادی بحران لیبی برگزار شود.

سلامه تصریح کرد: امیدواریم این مذاکرات در نهایت منجر به آن شود که گروه های خارجی ارسال سلاح به لیبی را متوقف کنند.

لازم به ذکر است که با شدت گرفتن درگیری های نظامی در لیبی، سازمان ملل بارها نسبت به ارسال سلاح به این کشور انتقاد کرده است.