به گزارش افکارنیوز،

«کارلوس لیال» وزیر تغذیه ونزوئلا اعلام کرد، «کاراکاس» یک سازوکار ارتباطی ایجاد کرده که امکان ارتباط مستقیم با مردم را فراهم می‌آورد تا از تحویل و کیفیت غذا مطمئن شود.

اخبار بین الملل- بنابر گفته وزیر تغذیه ونزوئلا، هدف از راه اندازی این سازوکار کمک به موقع است تا از کسری تغذیه جلوگیری شود و همچنین فرایند توزیع غذا توسط «کمیته‌های حمایت و تامین محلی» را نظارت کند.

او همچنین تشریح کرد که این ساز وکار به «اتاق وضعیت ملی» وصل است که تمامی برنامه‌های غذایی را کنترل و نظارت می‌کند.

لیال تاکید کرد راه اندازی این سازو کار در راستای «خطوط اقدام استراتژیک » صورت گرفته که توسط «نیکلاس مادور» پیشنهاد شده است.