به گزارش افکارنیوز،

«سرگئی لاوروف» در گفتگویی با یک روزنامه روسی اظهار داشت که «آمریکائیان پیوسته بر این موضوع پافشاری می کنند که چین به گفتگوها در زمینه موشکهای میان برد و کوتاه برد و استارت جدید ملحق شود».

اخبار بین الملل- لاوروف در ادامه افزود: «اما چین در چندین بیانیه عمومی از عدم پیوستن خود به این گفتگوها خبر داد، زیرا ساختار نیروهای هسته ای چین بطور بنیادینی با ساختار نیروهای هسته ای روسیه و آمریکا تفاوت دارد.. اگر چین بطور ناگهانی تصمیم خود را تغییر دهد… ما در گفتگوهای چندجانبه شرکت خواهیم کرد. اما پکن را [به شرکت در این گفتگوها] وادارنخواهیم کرد».

وزیر خارجه روسیه همچنین اعلام کرد که روسیه برای گفتگو درمورد امکان گنجاندن انواع جدیدی از جنگ افزارهای روسی در پیمان بعدی کنترل تسلیحات آمادگی دارد؛ به شرط آنکه آمریکا و سایر کشورهای غربی اصول مشابهی را بکار گیرند.

گفتنی است که لاوروف در دسامبر ۲۰۱۹ اعلام کرد که روسیه خواهان تمدید پیمان استارت جدید در اسرع وقت و بدون هرگونه پیش شرط است.

شایان ذکر است که پیمان استارت جدید در فوریه ۲۰۲۱ به پایان می رسد و آمریکا هنوز نسبت به تمدید این پیمان متعهد نشده است.