به گزارش افکارنیوز،

مقامات محلی اسرائیل نام خیابان و میدان "حیم عوزر" در شهر "بیتح‌تکفا" واقع در شرق تل‌آویو را به اسم "دونالد ترامپ"، رئیس جمهوری آمریکا تغییر دادند.

اخبار بین الملل- بیتح‌تکفا، شهر صنعتی در میانه غربی اراضی اشغالی است.

پیشتر شهردار شهر قدس از تصمیم خود مبنی بر نامگذاری خیابان‌های جدید شهرک "سلوان" واقع در قدس اشغالی به نام چهار خاخام و نهاد یهودی صرف‌نظر کرده بود.

کمیته نامگذاری در شهرداری قدس اعلام کرده بود بنا به درخواست موشه لیون، شهردار قدس اشغالی تصمیم اصلی خود را مبنی بر نامگذاری خیابان‌های جدید شهرک "سلوان" به نام چهار خاخام و نهاد یهودی ارزیابی کرده و تصمیم جدیدی گرفته شد که بر اساس آن اسامی بی‌طرف یا عربی برای خیابان‌های کوچک در محله "بطن الهوی" واقع در شهرک "سلوان" در قدس اشغالی گذاشته شود.

به رغم اینکه ۱۲ خانواده یهودی در مقابل صدها شهروند فلسطینی در این شهرک ساکن هستند، در ماه ژوئن گذشته برای این خیابان‌ها اسامی یهودی انتخاب شد.